Past Courses

Curso Teórico-Práctico de ICP-MS 2015

Date:

May, 18-20 2015

Professors:

Jose-Luis Fernandez-Turiel, Investigador Científico, ICTJA-CSIC
Marta Rejas Alejos, Responsable Técnica del labGEOTOP, ICTJA-CSIC
Javier Lacal del Val, Thermo Fisher Scientific

Venue:

ICTJA-CSICC

Location:

C/ Solé i Sabarís s/n, Barcelona

More Information:

Marta Rejas Alejos

 

Read more...

Curso Teórico-Práctico de ICP-MS 2014

Date:

Oct, 14-27 2014

Profesorado:

Jose-Luis Fernandez-Turiel, Investigador Científico, ICTJA-CSIC
Marta Rejas Alejos, Responsable Técnica del labGEOTOP, ICTJA-CSIC
Javier Lacal del Val, Thermo Fisher Scientific

Venue:

ICTJA-CSIC

Location:

C/ Solé i Sabarís s/n, Barcelona

More Information:

Marta Rejas Alejos

 

Read more...

Curso Teórico-Práctico de DRX en Polvo 2014

Date:

May, 28-30 2014

Venue:

ICTJA-CSIC

Location:

C/ Solé i Sabarís s/n, Barcelona

More Information:

Soledad Álvarez Pousa

 

Read more...

Recerca en riscos naturals 2014

 

El risc geològic és un problema que la nostra societat cada cop mes globalitzada i més depenent de la tecnologia ha d’afrontar seriosament per tal de poder disminuir al màxim els seus efectes, anticipant-se a la seva ocurrència i aplicant les mesures preventives que siguin necessàries per tal de reduir les possibles pèrdues econòmiques i humanes en cas d’impacte. Per aquesta raó, la recerca sobre el processos naturals catastròfics com terratrèmols, volcans o esllavissades, és uns dels camps prioritaris de les ciències de la terra, el que comporta que el seu desenvolupament avanci a gran velocitat i que calgui actualitzar-se en el coneixement sobre aquest tema de manera constant.

 

 

Programa: el CSIC a l'Aula, Activitats per al Professorat

Dates: 17-21 Febrer, 2014

Lloc: Sala d’Actes, ICTJA-CSIC, c/Lluís Solé i Sabarís, s/n. 08028 Barcelona

Horari: de 17h a 19h

Inscripció: Joan Martí (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / 93 409 54 10)

 

Professors

 

Adelina Geyer, ICTJA, CSIC
Joan Martí, ICTJA, CSIC
Antonio Villaseñor, ICTJA, CSIC

 

Programa

 

Tema 1. Fenòmens físics que controlen els riscos geològics i climàtics. Dinàmica terrestre i atmosfèrica. Riscos geològics interns (volcans i terratrèmols). Riscos geològics externs (esllavissades). Riscos meteorològics i climàtics (inundacions, canvi climàtic). Concepte de multirisc.

Tema 2. Modelització experimental i matemàtica sobre riscos geològics i associats.

Tema 3. Adquisició i gestió de dades. Monitorització i vigilància de processos naturals. Sistemes de monitorització en terra i remots. Tractament i magatzematge de dades. Incertesa epistèmica i aleatòria.

Tema 4. Avaluació de la perillositat i gestió del risc a curt i llarg termini. La gestió d'una crisi.

Tema 5. Comunicació del risc. Programes d'educació. Comunicació entre científics i població i gestors i medis de comunicació.

 

 

Curso Internacional de Vulcanología 2013

Date:

Oct, 14-27 2013

Venue:

Girona

Location:

C/ Solé i Sabarís s/n, Barcelona

More Information:

http://www.gvb-csic.es/CURSO/Home.html

 

Read more...

Curso Teórico-Práctico de ICP-MS 2016

 

Date:

May, 25 2016

Professors:

Jose-Luis Fernandez-Turiel, Investigador Científico, ICTJA-CSIC
Marta Rejas Alejos, Responsable Técnica del labGEOTOP, ICTJA-CSIC
Javier Lacal del Val, Thermo Fisher Scientific

Venue:

ICTJA-CSIC

Location:

C/ Solé i Sabarís s/n, Barcelona

Further details:

Marta Rejas Alejos

 

Read more...

Curso de Posgrado en Vulcanología 2016

Date:

Oct, 10-23 2016

Professors:

Joan Martí, (ICTJA-CSIC)
Adelina Geyer,(ICTJA-CSIC)
Gerardo Aguirre,(UNAM)
Stefania Bartolini (ICTJA-CSIC)
Carmen López (IGN)
Llorenç Planagumà (TOSCA)

Venue:

Aula de la Fundació Estudis Superiors d'Olot

Further details:

Web
Adelina Geyer (ICTJA-CSIC)

 

Read more...

Curso de Posgrado en Paleoecología 2016

Date:

June, 6-17 2016

Lecturers:

Valentí Rull, (ICTJA-CSIC)
Encarnación Montoya(ICTJA-CSIC)
Teresa Vegas (UB)
Santiago Giralt (ICTJA-CSIC)

Venue:

ICTJA-CSIC

Location:

C/ Solé i Sabarís s/n, Barcelona

Further details:

Curso de postgrado de paleoecología
Encarnación Montoya

 

Read more...

C/ Lluis Solé Sabaris s/n, Barcelona, E-08028 Spain
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera
+34 93 409 54 10