L'Antropocè i les crisis ecològica i econòmica globals

Lecturer:

Dr. Carles Soriano (ICTJA-CSIC)

Date:

June, 19, 2017 18:30

Venue:

Residència d'Investigadors

Location:

C/ Hospital 64, Barcelona

Further information

Residència d'Investigadors

 

L’Antropocè ha esdevingut una qüestió d’abast global que expressa la preocupació de la societat moderna pel seu impacte sobre el planeta. Després d’una definició i un breu repàs a la història del terme, es conceptualitza l’Antropocè com a equivalent de la crisi ecològica global en curs. Tot seguit, es mostren les evidències empíriques d’aquesta crisi, les seves característiques específiques i el seu lligam amb el mode de producció capitalista. Finalment, es vincula l’Antropocè amb la crisi econòmica global, entesa en un sentit ampli, com a manifestació de les contradiccions internes d’aquest mode de producció i com a crisi secular de valorització del capital.

 

C/ Lluis Solé Sabaris s/n, Barcelona, E-08028 Spain
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera
+34 93 409 54 10