Outreach

Setmana de la Ciència 2015

Què investiguem a les ciències de la terra?

 

Setmana de la Ciència, 13-22 novembre 2015 

Visita de centres de secundària: es faran tallers basats en la recerca de l’ICTJA. Dates: 13-22 novembre, prèvia sol·licitud dels centres. Lloc: ICTJA. Coordinen: A. Geyer i M. Rejas. Col·laboren: doctorands ICTJA.

Read more...

Setmana de la Ciència 2013

Què investiguem a les ciències de la terra?

Setmana de la Ciència, 18-22 novembre 2013

Read more...

Setmana de la Ciència 2014

Què investiguem a les ciències de la terra?

Setmana de la Ciència, 17-21 novembre 2014

- Exposició de panells sobre l'activitat de recerca de l’ICTJA en el camp de les Ciències de la Terra. Lloc: vestíbul de l'ICTJA. Dates: tota la setmana, 17-21 novembre. Horari: 10 a 19h. Coordinen: J. L. Fernandez-Turiel i M. Rejas (ICTJA).

- Visita de centres de secundària: es faran tallers basats en la recerca de l’ICTJA. Dates: 17-21 novembre, prèvia sol·licitud dels centres. Lloc: ICTJA. Coordinen: A. Geyer i M. Rejas. Col·laboren: doctorands ICTJA.

Read more...

C/ Lluis Solé Sabaris s/n, Barcelona, E-08028 Spain
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera
+34 93 409 54 10