• info@ictja.csic.es
  • +34 93 409 54 10

Details
  • Lecturer: Dr. Josep Giner (UB)
  • Date: Oct, 18, 2017 12:00 h
  • Place: Aula Magna de la Facultat de Ciències de la Terra (UB)
  • Further information: Dr. Josep Giner
Abstract

Després de 4 anys dels terratrèmols originats pel Projecte Castor es fa necessaria una revisió crítica del projecte, fonamentalment dels aspectes geològics del magatzem d'Amposta elaborat per ESCAL UGS en base a les dades públiques disponibles. El informes elaborats per la mateixa empresa, IGME i MIT-Harvard apuntan a les inexactituds (voluntariament o involuntaria) introduïdes en el model geològic de ESCAL UGS com a responsable final dels terratrèmols.